Zasady kwalifikowalności

Aby zakwalifikować się do rabatów cashback, Uczestnicy powinni osiągnąć określone progi wolumenu obrotów w handlu na rynku Forex w każdym miesiącu kalendarzowym.

Uczestnicy mogą uzyskać rabaty w wysokości od 0,25 USD do 0,75 USD za każdy standardowy lot w każdym miesiącu kalendarzowym, w zależności od poziomu, który osiągną.

System poziomów (Tier) działa w następujący sposób:


Miesięczny wolumen obrotu (w lotach) Rabat na obróconego lota (USD)
Poziom 1 0 – 1000 0.25
Poziom 2 1001 - 3000 0.50
Poziom 3 3001 i powyżej 0.75

Przykład:

Twój całkowity wolumen obrotu na rynku FX w miesiącu wynosi 2000 lotów; mieści się to w Poziomie 2. Stawka rabatu Poziomu 2 wynosi 0,50 USD za każdy lot w obrocie w miesiącu.

Twój miesięczny rabat będzie wynosił 1000 USD (2000 x 0,50 USD).

Uzyskany rabat (rabaty) gotówkowy można wypłacić lub wykorzystać do otwarcia nowych transakcji.

Rabaty będą przekazywane na konto handlowe Uczestnika w ciągu pierwszego tygodnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Aby móc wziąć udział w Promocji, Klienci muszą wykonać poniższe kroki:

  1. Nowi Klienci muszą otworzyć nowy rachunek handlowy (przeznaczony do Kampanii Rabatowej) w Strefie Klienta po przedłożeniu niezbędnych dokumentów tożsamości w celu zatwierdzenia konta w Strefie Klienta. Obecni Klienci muszą otworzyć nowy rachunek handlowy MT4/MT5.
  2. Uczestnicy powinni dokonać minimalnego depozytu początkowego w wysokości 200 USD lub równoważnej kwoty* w innej walucie (płatność jednorazowa):
EUR 170.0
PLN 770.0
GBP 145.0

*Ekwiwalent kwoty 200 USD w innych walutach.

Maksymalna kwota rabatów gotówkowych, które każdy uczestnik może zdobyć w trakcie kampanii wynosi 5 000 USD.

Minimalna kwota wypłaty rabatu wynosi 1 USD. Jeśli kwota rabatu jest mniejsza niż 1 USD, zostanie on unieważniony i nie zostanie przeniesiony na następny miesiąc kalendarzowy.

Każdy Uczestnik może posiadać tylko jeden (1) rachunek handlowy MT4/MT5 (na potrzeby Promocji).

Przelewy wewnętrzne pomiędzy kontami MT4/MT5 lub przekazywanie środków przez konta PSP nie będą traktowane jako minimalne nowe depozyty i będą wyłączone na koncie promocyjnym w okresie trwania Promocji. Niemniej jednak, Uczestnicy mogą przelewać środki z Konta Promocyjnego na Portfel, a następnie z Portfela na powiązane konto handlowe.

Rabaty gotówkowe są dostępne tylko dla transakcji na rynku walutowym (Forex).

Promocja jest dostępna tylko dla klientów zarejestrowanych w Tickmill Ltd (podmiot regulowany przez FSA SC), Tickmill Asia Ltd i Tickmill South Africa (Pty) Ltd.

Ta promocja nie może zostać połączona z żadnymi innymi promocjami.

W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają solidną wiedzę na temat handlu walutami i kontraktami CFD.

Pracownicy lub przedstawiciele (lub ktokolwiek, kto ma jakikolwiek związek lub jest partnerem lub agentem) firmy Tickmill nie mogą brać udziału w Promocji.

Wpłaty dokonane poza okresem Promocji nie będą brane pod uwagę.

Wszystkie depozyty zaczynające się od 5.000 USD lub ich równowartości, przetwarzane w jednej transakcji przelewem bankowym, są objęte naszą Polityką Zerowych Opłat. (Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji). Zwróć uwagę, że zwrot opłat bankowych zostanie przekazany do Twojego portfela i dlatego nie może być wykorzystany jako dodatkowe środki na kampanię rabatową.

Pozostałe warunki

Okres promocji rozpoczyna się 13 września 2021 r. o godzinie 00:00 czasu serwera (GMT+2) i kończy się 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 24:00 czasu serwera (Czas serwera MT4 GMT + 3).

Uczestnicy mogą monitorować swoje rabaty bezpośrednio w Strefie Klienta.

Tickmill Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Ciebie w wyniku transakcji w związku z tą Promocją rabatową. Handel kontraktami CFD jest działalnością wysokiego ryzyka i możliwe jest, że stracisz więcej niż początkowa inwestycja.

Tickmill zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego uczestnika z Promocji, jeśli zaistnieje podejrzenie niewłaściwego użycia lub nadużycia.

Tickmill zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji lub jej odwołania w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Językiem niniejszych Warunków jest język angielski.

Firma Tickmill może udostępnić Regulamin w języku innym niż angielski. Przetłumaczona wersja Regulaminu jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i nie jest prawnie wiążąca.

Jeśli istnieje jakakolwiek sprzeczność lub niespójność pomiędzy angielską i przetłumaczoną wersją Warunków, wersja angielska będzie wersją obowiązującą i nadrzędną.