Điều kiện tham gia

Để đủ điều kiện nhận tiền hoàn lại, Người tham gia phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về khối lượng giao dịch forex mỗi tháng.

Người tham gia có thể nhận được khoản chiết khấu từ 0.25 USD đến 0.75 USD cho mỗi lot tiêu chuẩn được giao dịch mỗi tháng, tùy thuộc vào cấp độ họ đạt được.

Hệ thống các cấp độ như sau:


Khối lượng giao dịch hàng tháng (tính bằng Lot) Rebate hoàn lại cho mỗi lot được giao dịch (USD)
Mức 1 0 – 1000 0.25
Mức 2 1001 - 3000 0.50
Mức 3 Từ 3001 trở lên 0.75

Ví dụ:

Tổng khối lượng giao dịch FX của bạn trong tháng là 2000 lot; mức này nằm ở Cấp 2. Tỷ lệ hoàn tiền của Cấp 2 là 0.50 USD cho mỗi lot giao dịch trong tháng.

Số tiền hoàn lại trong tháng bạn sẽ nhận được là 1.000 USD (2000 x 0.5 USD).

Bạn có thể rút số tiền hoàn lại mà bạn nhận được hoặc sử dụng để mở các giao dịch mới.

Số tiền hoàn lại sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch của Người tham gia vào tuần đầu tiên của tháng tiếp theo.

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Khuyến mãi, Khách hàng phải thực hiện các bước sau:

  1. Khách hàng mới phải mở tài khoản giao dịch mới (sử dụng riêng cho Chiến dịch Hoàn tiền) tại Khu vực khách hàng sau khi gửi các giấy tờ xác minh cần thiết để xác thực tài khoản Khu vực khách hàng. Khách hàng hiện tại phải mở một tài khoản giao dịch MT4/MT5 thực mới.
  2. Người tham gia phải nạp số tiền ban đầu tối thiểu là 200 USD hoặc số tiền tương đương* bằng đơn vị tiền tệ khác (thanh toán một lần):
EUR 170.0
PLN 770.0
GBP 145.0

* Số tiền tương đương với 200 USD bằng các đơn vị tiền tệ khác.

Số tiền mặt hoàn lại tối đa mà mỗi Người tham gia có thể nhận được trong chiến dịch là 5.000 USD.

Số tiền hoàn lại tối thiểu là 1 USD. Nếu số tiền này dưới 1 USD, nó sẽ bị vô hiệu và không được chuyển sang tháng tiếp theo.

Mỗi Người tham gia chỉ được phép có một (1) tài khoản giao dịch MT4/MT5 (dành cho Khuyến mãi).

Việc chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản MT4/MT5 hoặc chuyển tiền qua tài khoản PSP sẽ không được tính vào số tiền nạp tối thiểu ban đầu và sẽ bị vô hiệu hóa trên tài khoản Khuyến mãi trong thời gian diễn ra Khuyến mãi. Tuy nhiên, Người tham gia có thể chuyển tiền từ Tài khoản Khuyến mãi sang Ví và sau đó từ Ví sang tài khoản giao dịch được liên kết.

Việc hoàn lại tiền mặt chỉ áp dụng cho giao dịch các cặp tiền (Forex).

Khuyến mãi chỉ áp dụng cho những Khách hàng đã đăng ký với Tickmill Ltd (thực thể được quản lý bởi FSA SC), Tickmill Asia Ltd và Tickmill South Africa (Pty) Ltd.

Khuyến mãi này không thể được áp dụng song song với bất kỳ khuyến mãi nào khác.

Khuyến mãi chỉ dành cho những cá nhân từ 18 tuổi trở lên và có hiểu biết vững chắc về giao dịch FX và CFD.

Nhân viên hoặc đại diện (hoặc bất kỳ ai có quan hệ hoặc là đối tác hoặc đại lý) của Tickmill không được phép tham gia Chương trình Khuyến mãi.

Các khoản tiền nạp ngoài thời gian của Chương trình Khuyến mãi sẽ không được tính.

Tất cả các khoản tiền nạp bắt đầu từ 5.000 USD hoặc tương đương, được xử lý trong một giao dịch chuyển khoản ngân hàng, đều được hưởng Chính sách 0 phí của chúng tôi. (Nhấp vào đây để biết thêm thông tin). Lưu ý rằng tiền hoàn lại phí ngân hàng sẽ được chuyển vào ví của bạn và do đó không được bổ sung vào chương trình rebate hoàn lại.

Các điều khoản khác

Chương trình Khuyến mãi bắt đầu vào 00:00 giờ máy chủ (GMT+2) ngày 13 tháng 9 năm 2021 và kết thúc vào 24:00 giờ máy chủ (giờ máy chủ MT4 GMT + 3) ngày 31 tháng 8 năm 2022.

Người tham gia có thể theo dõi số tiền hoàn lại của mình trực tiếp tại Khu vực khách hàng.

Tickmill Ltd sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào bạn phải chịu khi giao dịch liên quan đến Chương trình Khuyến mãi Hoàn tiền này. Giao dịch CFD là một hoạt động rủi ro cao và có thể dẫn tới các khoản lỗ vượt quá số vốn đầu tư ban đầu của bạn.

Tickmill có quyền loại bỏ bất kỳ Người tham gia nào khỏi Chương trình Khuyến mãi nếu có nghi ngờ lạm dụng.

Tickmill có quyền thay đổi các Điều khoản của Khuyến mãi hoặc huỷ bỏ chúng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Ngôn ngữ của bản Điều khoản và Điều kiện hiện tại là tiếng Anh.

Tickmill có thể cung cấp các Điều khoản và Điều kiện bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Phiên bản dịch của các Điều khoản và Điều kiện chỉ nhằm mục đích thông tin và không ràng buộc về mặt pháp lý.

Nếu có bất kỳ mâu thuẫn hoặc khác nhau nào giữa bản tiếng Anh và các phiên bản dịch của Điều khoản và Điều kiện, bản tiếng Anh sẽ là phiên bản chính và được sử dụng.